Een podcast voor en door kinderen
  • Een podcast voor in het onderwijs en thuis
  • Middel om met kinderen te filosoferen
  • Trainen van luistervaardigheid

Filosoferen met kinderen

Als we aan het filosoferen zijn, zoeken we naar de waarheid en wijsheid, om op die manier de kunst van het nadenken te ervaren. Vaak doen we dit onbewust. We stellen onszelf vragen zoals: "Is dat echt waar?" of "Waarom is dat zo?"

Ook kinderen zijn bezig met dit soort vragen.
In de de bovenbouw van de basisschool beginnen kinderen goed naar elkaar te luisteren en zichzelf uit te drukken. Door te filosoferen leren kinderen verwoorden hoe ze de wereld zien, eigen gedachten te analyseren en ontdekken ze hoe ze verschillen van anderen. Kinderen leren onderscheid te maken tussen opvattingen, zaken ter discussie te stellen en een onderwerp vanuit meerdere perspectieven te bekijken. Heel belangrijk dus!

Op school en thuis

De basisschool speelt een grote rol in de zelfontwikkeling van een kind. Ook thuis leer je natuurlijk een hoop. Maar wat blijkt? Het aantal Nederlandse scholen met filosofieles is erg laag. Daarnaast proberen ouders de 'grote' vragen van kinderen te ontwijken. Zonde! Filosoferen kan namelijk ontzettend waardevol zijn en is - zoals veel mensen denken - helemaal niet zweverig. Het is ontzettend leuk!

Het komt vaak voor dat juffen en meesters zelf geen filosofieles geven. Filosofiedocenten vanuit verschillende organisaties worden ingezet. Dit is niet altijd nodig. Juffen en meesters zouden zelf ook filosofieles kunnen én willen geven, maar filosofie wordt als iets 'zwaars' gezien. 

Luisteren stimuleert creativiteit

Luisteren is één van de belangrijkste pijlers binnen het onderwijs, de filosofie en daarbuiten. In de bovenbouw leren kinderen steeds beter kritisch te luisteren naar teksten, verhalen en presentaties. Hoewel we luisteren als iets vanzelfsprekends beschouwen, wil dat nog niet zeggen dat het altijd even gemakkelijk is. Het is nodig om kinderen bewust te maken van hun luistergedrag en te laten ervaren welke strategieën luisteren gemakkelijker maken.


"Maar... audio werkt toch helemaal niet voor kinderen? Er moet óók beeld bij!"


Dat is niet altijd zo. Sterker nog, de afwezigheid van beeld vormt een bron van creativiteit in de manier van denken. Zeker als je aan het filosoferen bent.