"Alle kinderen in de podcast hebben een ander antwoord en toch hebben ze het allemaal goed."

Filosoferen met kinderen

Als we aan het filosoferen zijn, zoeken we naar de waarheid en wijsheid om op die manier de kunst van het nadenken te ervaren. Vaak doen we dit onbewust. We stellen onszelf vragen als: Is dat echt waar? of Waarom is dat zo?

Ook kinderen zijn bezig met dit soort vragen.
In de bovenbouw van de basisschool beginnen kinderen goed naar elkaar te luisteren en zichzelf uit te drukken. Door te filosoferen leren kinderen verwoorden hoe ze de wereld zien, eigen gedachten te analyseren en ontdekken ze hoe ze verschillen van anderen.
Kinderen leren onderscheid te maken tussen opvattingen, zaken ter discussie te stellen en een onderwerp vanuit meerdere perspectieven te bekijken. 

Op school en thuis

De basisschool speelt een grote rol in de zelfontwikkeling van een kind. Ook thuis leer je natuurlijk een hoop. Maar wat blijkt?
Er is maar een klein aantal Nederlandse scholen waar filosofieles wordt gegeven. Daarnaast ontwijken ouders vaak nog de 'grote' vragen van kinderen. Zonde! Filosoferen kan namelijk ontzettend waardevol zijn en is - zoals veel mensen denken - helemaal niet zweverig.
Het is ontzettend leuk!

Leerkrachten en ouders kunnen de podcast als middel gebruiken om (laagdrempelig) te filosoferen in de klas en thuis.

Luisteren stimuleert creativiteit

Luisteren is één van de belangrijkste pijlers binnen het onderwijs, de filosofie en daarbuiten. In de bovenbouw leren kinderen steeds beter kritisch te luisteren naar teksten, verhalen en presentaties. Hoewel we luisteren als iets vanzelfsprekends beschouwen, wil dat nog niet zeggen dat het altijd even gemakkelijk is.
Het is nodig om kinderen bewust te maken van hun luistergedrag en te laten ervaren welke strategieën luisteren gemakkelijker maken.

"Maar... audio werkt toch helemaal niet voor kinderen? Er moet óók beeld bij!"

Dat is niet altijd zo. Sterker nog, de afwezigheid van beeld vormt een bron van creativiteit in de manier van denken. Zeker als je aan het filosoferen bent!