• Een podcast voor in het onderwijs en thuis
  • Middel om met kinderen te filosoferen
  • Trainen van luistervaardigheid

Disclaimer

Aan deze website, podcasts en handleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop je de informatie van deze website, podcasts en handleiding toepast. Filosoofje is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit eventuele onjuiste, verouderde of onvolledige informatie op de website, in de podcasts of in de handleiding. Wij kunnen de inhoud van onze website (waaronder alle teksten en foto's) zonder aankondigingen wijzigen. 

Auteursrecht

De intellectuele eigendomsrechten op de door Filosoofje geproduceerde podcasts en aan de leerkrachten en scholen ter beschikking gestelde handleiding berusten bij
Filosoofje. Het is niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

 

Filosoofje is een handelsnaam en initiatief van Roozen Realisations, gevestigd te Haarlem. Vragen? Neem gerust contact op.