Luister hier de podcasts van Filosoofje

De podcasts van Filosoofje bestaan uit filosofische gesprekken tussen kinderen en een filosofe, waarbij ook stellingen, verhalen of gedichten worden besproken. Niet alleen het luisteren naar de gesprekken is interessant voor jong en oud: je kunt ná het luisteren vast nog uren doorpraten over het onderwerp. De podcasts kunnen daarom goed worden gebruikt op school tijdens een al bestaande lesmethode filosofie of op scholen die (nog) geen filosofieles geven. Ook thuis binnen het gezin kan er nog nagepraat worden over een interessant gesprek. De podcasts kunnen daarnaast dienen als instructiemateriaal voor introductieworkshops leren filosoferen met kinderen voor docenten en/of ouders. Je kunt luisteren hoe het moet!